Your search results

Konstituisana Grupacija za trgovinu nekretninama

Posted by admin on новембар 26, 2020
0

Kosntitutivna sjednica Grupacije za trgovinu nekretninama u okviru Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, održana je 23. novembra 2020. godine. Verifikovani su mandati 22 člana Grupacije, usvojeni Poslovnik i Program rada za narednu godinu.

Osim članova, u radu sjednice učestvovali su potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, sekretarka Odbora Jelena Golubović, predstavnici Ministarstva ekonomije Dragan Vukčević, te Uprave za inspekcijski nadzor Marina Radulović i Marina Janković.

Djelokrug rada Grupacije je usmjeren na pružanje pomoći i podrške kompanijama koje se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti i razmatranje pitanja od značaja za njihov rad, kako bi se na organizovan i efikasan način unaprijedilo poslovanje u ovoj oblasti.
Za predsjednika Grupacije izabran je Veselin Dragaš, Forte Mare, a za zamjenika Dušan Ranković, Kamin Real Estate Montenegro.
– Afirmacija profesije, edukacija u cilju stalnog inoviranja znanja biće među prioritetima naše grupacije – kazao je Dragaš.

Jedan od prioriteta je, smatraju privrednici, donošenje zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Nepostojanje regulative kojom se uređuje trgovina nekretninama razlog je postojanja ogromnog broja onih koji se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu državi, agencijama, klijentima, a posredno i cijeloj struci. Postojeće stanje u oblasti prometa nepokretnosti karakteriše veliki broj nepravilnosti i problemi nastali kao posljedica nepostojanja posebnog zakonskog okvira kojim bi ta oblast bila uređena.

Ovu djelatnost karakteriše primjena opštih pravila regulisanih Zakonom o obligacionim  odnosima i Zakona o privrednim društvima što se u praksi pokazalo kao nedovoljno. Zakonskim uređenjem ove oblasti, osim pravne sigurnosti po učesnike u poslovima posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, obezbeđuju se uslovi za podizanje nivoa kvaliteta usluga posredovanja (po evropskim standardima), doprinosi razvoju tržišta nepokretnosti i jačanju konkurentnosti privrednih subjekata u ovom sektoru. U zemljama regiona Zakoni o posredovanju u prometu nepokretnosti su donešeni u Sloveniji 2003. godine, Hrvatskoj 2007. godine, u Srbiji 2013 godine, a u BiH je 2018. godine usvojen nacrt zakona.

Predstavnik Ministarstva ekonomije Dragan Vukčević je naglasio da je ovu oblast neophodno urediti zakonom, ali i upozorio da će regulativa donijeti nove obaveze privrednicima koji se bave ovom djelatnošću, u smislu neophodnosti licenciranja. Zakon bi zaštitio građane koji učestvuju u prometu nekretnina, smanjio sivu ekonomiju ali i manevarski prostor za djelovanje posrednika u ovoj oblasti, smatra on.
Predstavnice Uprave za inspekcijski nadzor su istakle spremnost da sugestijama doprinesu kvalitetu i održivosti budućeg zakona. Privrednici su apelovali na inspekcijske organe da se primjenom odredbi postojećih zakona pozabave rješavanjem problema sive ekonomije koja je naročito zastupljena u internet oglašavanju u ovoj oblasti.

Vedrana Kelleher, Savills Properties, koja posluje i u Hrvatskoj, ukazala je da dodatne obaveze za privrednike neće biti mnogo veće, naročito ne u odnosu na benefite regulative.
– Ne treba se bojati zakona koji će donijeti administrativne obaveze, ali će i urediti tržište te ukloniti značajan dio sive ekonomije – kazala je ona.
Potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović je istakla važnost da se uredi tržište nekretnina. Ona je ukazala na podatke iz Komorine Analize poslovanja koja je pokazala da je finansijske bilanse za 2019. godinu predalo svega 49 privrednih subjekata koji se deklarišu kao agencije za nekretnine, a činjenica je da se mnogo više njih bavi ovim poslovima.
Izvor https://www.privrednakomora.me/saopstenja/konstituisana-grupacija-za-trgovinu-nekretninama

Compare Listings