88000   
   1825 m2


Na prodaju urbanizovan plac površine 1825m2.
Nalazi se u naselju Motički gaj.
Udaljen od magistrale oko 50m2.
Dozvoljena gradnja objekta spratnosti P+1+Pk (prizemlje, sprat i potkrovlje).
Parametri za gradnju:
Maksimalna BRGP (maksimalna površina objekta koji se može graditi) 1095m2
Indeks izgrađenosti: 0.6
Indeks zauzetosti parcele (maksimalna površina objekta u osnovi) 0.3 547m2

Namjena objekta: SMG (stanovanje malih gustina) – objekat stanovanja sa djelatnostima koji može biti u funkciji turističkog smještaja
Prema zakonu, na parcelama površine preko 350m2 pored stanovanja mogu se organizovati i uslužne djelatnosti u prizemljima objekata (suvenirnice, turističke agencije, prodavnice itd.) s tim da udio poslovanja u okviruovih objekata ne može prelaziti polovinu ukupne bruto građevinske površine.

 

Leave a Reply