Dobijanje građevinske dozvole u Crnoj Gori nije komplikovano.

Kada odlučite da investirate, tj. gradite u Crnoj Gori, najbolje bi bilo da posjetite jedan od arhitektonskih biroa u kojem ćete dobiti sve potrebne informacije vezane za proceduru dobijanja građevinske dozvole. Objasniće Vam da samom kupovinom zemljišta, postajete vlasnik i dobijate dokaz o vlasništvu – list nepokretnosti.

List nepokretnosti je osnovni dokument za dalju proceduru. Sa Listom nepokretnosti na šalteru opštine, uz plaćenu taksu od 50€, predajete zahtjev za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU). Prilikom ispunjavanja zahtjeva morate jasno navesti svrhu dobijanja uslova (izgradnja novog objekta, nadogradnja, i sl.), kao i broj katastarske parcele. Realno vrijeme za koje možete dobiti UTU-e je od 30 do 60 dana.

Nakon dobijanja urbanističko-tehničkih uslova arhitektosnki biro koji ste odabrali kreće sa izradom idejnog rješenja objekta. Projektant će poštujući Vaše zahtjeve, zakonske odredbe i urbanističko-tehničke uslove, uraditi idejno rješenje.

Na idejno rješenje, glavni gradski arhitekta daje saglasnost. Procedura je jednostavna, na istom šalteru gdje ste prethodno predali zahtjev za UTU-e, predajete i ovaj zahtjev, zajedno sa idejnim rješenjem objekta. Izdavanje saglasnosti je besplatno, a vrijeme za koje bi trebali da dobijete saglasnost je 15 do 30 dana, naravno ukoliko je idejno rješenje urađeno u skladu sa zakonom..

Po dobijanju saglasnosti, arhitektonski biro kreće u izradu glavnog projekta, Glavni projekat obuhvata projekte: arhitekture, pejzažnog uređenja, konstrukcije, instalacija vode, struje, mašinske instalacije, itd. u zavisnosti od kompleksnosti projekta. Arhitekta, građevinski inženjer i druga stručna lica nakon što završe izradu glavnog projekta, isti moraju poslati na reviziju. Revident, nakon što završi reviziju projekta, prikuplja svu dodatnu dokumentaciju i saglasnosti, što će Vama kao investitoru uštedjeti dosta vremena.

Nakon izvršene revizije, sa opštinom sklapate Ugovor o plaćanju nadoknade za komunalno opremanje zemljišta. Visina nadoknade je različita za svaku opštinu u Crnoj Gori, a zavisi od zone u kojoj se nalazi Vaše zemljište. O visini ove nadoknade možete se informisati u lokalnoj upravi ili kod svog projektanta.

Sa ovim ugovorom i predhodno pomenutim i prikupljenim dokumentima, Ministarstvu održivog razvoja i turizma podnosi se prijava gradnje, a 15 dana nakon toga možete početi da gradite svoj objekat. Sa izvođačem radova morate imati potpisan Ugovor o gradnji, a o svim drugim detaljima potrebnim za građenje možete se takođe konsulovati sa Vašim projektantom.

Šema dobijanja građevinske dozvole bi izgledala ovako:

KORAK 1
List nepokretnosti – dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem želite da gradite objekat.

KORAK 2
Urbanističko-tehnički uslovi – smjernice za izradu idejnog rješeja i glavnog projekta.

KORAK 3
Idejno rješenje – izrađeno od strane licenciranog projektanta na osnovu UTU-a.

KORAK 4
Saglasnog Glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje.

KORAK 5
Glavni projekat – izrađen od strane licenciranog projektnog biroa.

KORAK 6
Revizija glavnog projekta – izvršena od strane licenciranog projektnog biroa.

KORAK 7
Plaćanju nadoknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

KORAK 8
Prijava građenja.

KORAK 9
Građenje objekta

Izvor http://gradnja.me/2019/04/01/kako-dobiti-gradevinsku-dozvolu-u-crnoj-gori/

Marko će Vam asistirati i pomoći u kupoprodaji nekretnina tako da ćete dobiti nekretninu pod najboljim uslovima i po najpovoljnijoj cijeni. On ima više od 10 godina iskustva na tržištu nekretnina. Tel: +38269351333 Email: info@investmentmontenegro.me

Leave a Reply